Επίθετα - Ουσιαστικά

Στόχος: Μαθαίνω να ταιριάζω τα ουσιαστικά με τα κατάλληλα ουσιαστικά. Ορθογραφία.

Περιγραφή: σχηματίζω φράσεις συμπληρώνοντας τα ουσιαστικά ή τα επίθετα που λείπουν στο σωστό τύπο. Στολίζω με εικόνες είτε ζωγραφίζοντας είτε με κολλάζ.

 

Υλικά: μολύβια, μαρκαδόροι, αποκόμματα, κόλλα

Επίθετα - Ουσιαστικά